fbpx

אנחנו עוזרים לסטודנטים הטובים שלנו למצוא עבודה

חלק גדול מהסטודנטים שמגיעים לקורס שמועבר על ידנו מתוך כוונה להשתלב בהייטק מוצאים עבודה כבר לקראת תום הקורס או בתקופה שאחריו. כפי שרבים יודעים, אין שום בעיה למצוא עבודה. הבעיה האמיתית היא במציאת מתכנתים. ככל שלמועמד יכולת מקצועית ברמה גבוהה ביותר כך הסיכויים שלו להצליח במציאת עבודה גבוהים יותר. בקורסים המקצועים שאנו מעבירים אנו שואפים לרמה הגבוהה ביותר, וסטודנטים שהשתתפו בהם בעבר יוכלו להעיד על כך.

למרות שאנו לא מתחייבים למצוא עבודה, משיחות עם בוגרים של מחזורים קודמים תוכלו להתרשם די בקלות מכך שסטודנטים אשר עושים את חלקם בקורס מקבלים את עזרתנו ובדרך כלל גם מוצאים עבודה בפיתוח.

כדי לסייע לכל מי שמחפש עבודה בהייטק הקמנו את הקבוצות הבאות:

קבוצות למציאת עבודה בישראל
Java Developers Israel
Android Developers Israel
C# Developers Israel
PHP Developers Israel
FED Professionals Israel
Swift Developers Israel
Python Developers Israel

קבוצות למציאת עבודה בסיליקון וואלי
PHP Jobs in Silicon Valley
Mobile Platforms Jobs in Silicon Valley
Node.js Jobs in Silicon Valley
Java Jobs in Silicon Valley
Python Jobs in Silicon Valley
FED Jobs in Silicon Valley
C# Jobs in Silicon Valley .